Tin tức

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ NGỌC ÁNH, cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên cho khách hàng là các doanh nghiêp:

 

1.   Nội dung tư vấn:

Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp;


Tư vấn pháp luật về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác;


Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo hoặc trước và trong quá trình ký kết hợp đồng (Hoặc chấm dứt hợp đồng) với đối tác. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch liên quan;


Tư vấn pháp luật lao động, pháp luật thuế, kế toán trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;


Đại diện khách hàng tiến hành làm việc với cơ quan nhà nước về các dịch vụ thủ tục trong quá trình hoạt động;


Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng với đối tác khách hàng;


Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiên, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác;


Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng;


Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu để làm việc với cơ quan nhà nước

 

2.  Hình thức thực hiện:

Văn phòng sẽ thực hiện tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp thông qua một hợp đồng tư vấn thường xuyên mà hai bên đã ký. Tùy theo khối lượng và nội dung công việc  tư vấn, các bên sẽ thống nhất một mức phí dịch vụ cụ thể trong hợp đồng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Các tin khác

Tìm kiếm
THAM GIA TỐ TỤNG
DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC
facebook