Tin tức

TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ NGỌC ÁNH, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong lĩnh vực lao động: 

 

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động;

 

Tư vấn, soạn thảo nội quy,  quy chế lao động;

 

Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thỏa ước lao động tập thể;

 

Tư vấn các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ người lao động;

 

Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp lao động;

 

Tư vấn, thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam,....

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác

Tìm kiếm
THAM GIA TỐ TỤNG
DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC
facebook