Tin tức

TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ NGỌC ÁNH, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong lĩnh vực hôn nhân:

 

Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn;

 

Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

 

Tư vấn thủ tục ly hôn;

 

Tư vấn soạn đơn ly hôn; 

 

Tư vấn tài sản chung, riêng của vợ chồng;

 

Tư vấn thủ tục chia tài sản khi ly hôn;

 

Tư vấn thủ tục nuôi con, cấp dưỡng,...

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác

Tìm kiếm
THAM GIA TỐ TỤNG
DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC
facebook