Tin tức

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐẦU TƯ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ NGỌC ÁNH, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong lĩnh vực doanh nghiêp, đầu tư:

 

Thành lập mới doanh nghiệp; Thay đổibổ sung nội dung đăng ký kinh doanh; Chuyển nhượng vốn góp, cổ phần;  Thay đổi thành viên;

 

Mua bán, sát nhập doanh nghiệp; Giải thể hoặc tuyên bố phá sản;

 

Thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt nam, Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Doanh nghiệp liên doanh,...       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác

Tìm kiếm
THAM GIA TỐ TỤNG
DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC
facebook