Tin tức

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ NGỌC ÁNH, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong lĩnh vực đất đai, nhà ở :

 

Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất;

 

Tư vấn quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

 

Tư vấn thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;

 

Tư vấn thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

 

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

 

Tư vấn thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

 

Tư vấn thủ tục đăng ký thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

 

Tư vấn thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất;

 

Tư vấn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai,...

 

 

 

 

 Các tin khác

Tìm kiếm
THAM GIA TỐ TỤNG
DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC
facebook