Tin tức

DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VŨ NGỌC ÁNH, cung cấp các dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng:

 

Luật sư hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, giao dịch;

 

Luật sư hỗ trợ trong việc soan thảo đơn từ các loại;

 

Luật sư hỗ trợ xin cấp mới, điều chỉnh giấy phép, giấy chứng nhận các loại.

 

 Các tin khác

Tìm kiếm
THAM GIA TỐ TỤNG
DỊCH VỤ PHÁP LÝ KHÁC
facebook